ดร.อุดม วงษ์สิงห์ : เราได้เห็นสิ่งดีงามเกิดขึ้นกับเด็กๆ ทุกคน เมื่อโรงเรียนเชื่อใจชุมชน และชุมชนเชื่อใจโรงเรียน
ถ้าหากดอกไม้ไม่ผลิบาน
เราไม่อาจแก้ที่ดอกไม้
เราดูแลระบบนิเวศของดอกไม้
ถ้าหากดอกไม้ไม่ผลิบาน
เราไม่อาจแก้ที่ดอกไม้
เราดูแลระบบนิเวศของดอกไม้
Latest
Mappa Sections