กุญแจสำคัญที่สุดในการเป็นครูปฐมวัยคือ ‘การสังเกต’ ฟังเรื่องเล่าจาก ‘แอ๊มป์-พงศ์ปณต ดีคง’ ผู้ก่อตั้งเพจ Leeway ในวันที่ไปเรียนต่อ Learning Design และเป็นคุณครูปฐมวัยที่สหรัฐอเมริกา
ถ้าหากดอกไม้ไม่ผลิบาน
เราไม่อาจแก้ที่ดอกไม้
เราดูแลระบบนิเวศของดอกไม้
ถ้าหากดอกไม้ไม่ผลิบาน
เราไม่อาจแก้ที่ดอกไม้
เราดูแลระบบนิเวศของดอกไม้
Latest
Mappa Sections