‘อุ่นใจ ปลอดภัย เป็นห่วง คิดถึง โหยหา’ สายสัมพันธ์จะสร้าง “ตัวตน” ให้เราสำคัญกับใครสักคนในโลกอันกว้างขวาง
ถ้าหากดอกไม้ไม่ผลิบาน
เราไม่อาจแก้ที่ดอกไม้
เราดูแลระบบนิเวศของดอกไม้
ถ้าหากดอกไม้ไม่ผลิบาน
เราไม่อาจแก้ที่ดอกไม้
เราดูแลระบบนิเวศของดอกไม้
Latest
Mappa Sections