Gamification ทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่เรื่องยาก

Gamification ทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่เรื่องยาก

Gamification คืออะไร  ?

ความหมายของคำว่า gamification มันค่อนข้างที่จะชัดเจนในตัวเอง หมายถึงการทำให้เป็นเกม

เมื่อเราพูดถึงคำว่าเกมสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงคือความสนุก เพราะฉะนั้นคำว่า gamification จึงอาจเรียกได้ว่าคือกระบวนการในการสร้างหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้เกิดการเสพติดด้วยความสนุกเหมือนกับการเล่นเกม

gamification ทำให้ผู้ใช้ (user) รู้สึกสนุกเหมือนกับการเล่นเกม แต่ไม่ใช่แค่เล่นเอามัน เพราะ gamification มีเพื่อเป้าหมายบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจ การสร้างการเรียนรู้ การทำการตลาด หรือแม้กระทั่งรณรงค์ในปัญหาสังคมต่างๆ

คุยกับ กลุ่ม BASE Playhouse ในฐานะกระบวนกรที่นำ gamification เข้ามาเป็นหนึ่งในกระบวนการใช้ในการเรียนรู้


รับฟังผ่านช่องทาง spotify หรือ soundcloud

mappa learning · Gamification ทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่เรื่องยาก – BASE Playhouse

อ่านบทความ Intro to Gamification เพิ่มเติมได้: ที่นี่